Dr Jerzy Jaśkowski: Kiedy wreszcie Polacy zmądrzeją? – ODRA

Dr Jerzy Jaśkowski: Kiedy wreszcie Polacy zmądrzeją? - ODRA

Kolejny artykuł doktora Jaśkowskiego, mówiący o medialnej epidemii z powodu choroby o nazwie odra. Dlaczego manipuluje się ludźmi za pomocą strachu i czy jest się czego bać?

Medycyna sądownie wprowadzana – Z cyklu : „307 , państwo istnieje formalnie”

„Cała państwowość może opierać się na zakłamaniu, albowiem na zakłamaniu mogą polegać wszystkie funkcje rządowe i wszelkie stosunki urzędów głównych z ludnością.
Takim było państwo Mikołajów, Napoleona III, Piłsudskiego i Hitlera.
Takie państwa, to klęska społeczeństwa. Państwa tego rodzaju nie mogłyby grasować pośród narodów cywilizacji łacińskiej, gdyby ogół nabrał przekonania o stosowalności dekalogu do polityki”.
Prof. Feliks Koneczny –  „ Państwo a dekalog”.

Takim państwem jest niestety, obecna Rzeczpospolita.

Nie trzeba daleko szukać, ale takie urzędy jak: Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa, czy Ministerstwo Środowiska, pomimo, że oficjalnie są filiami rządu warszawskiego [G.Braun] działają na jego niekorzyść swoimi dyrektywami.
Nie będę gołosłowny:
Pomimo, że od ponad ćwierćwiecza wiadomo, iż pestycydy szkodzą ludzkiemu zdrowiu, żadna z wymienionych instytucji nie zajmuje się monitorowaniem tych trucizn w Polsce. Proszę sprawdzić:  na stronach internetowych, tworzonych i OPŁACANYCH PRZEZ PODATNIKA, nie umieszcza się danych z badań skażenia gleby, wody czy żywności pestycydami, czy herbicydami. Wiadomo natomiast, że przykładowo taki Randap, czy glifosat są rakotwórcze.

Badania Unii Europejskiej wykazały, że glifosat znajduje się nawet w mleku kobiet ciężarnych, czy moczu niemowląt. Randap, to nazwa handlowa preparatu, w którym znajduje się także glifosat. Randap jest o wiele bardziej toksyczny, aniżeli sam glifosat.

Czyż kiedykolwiek, któryś z tych urzędników, opłacany ch przez podatnika, kiedykolwiek zainteresował się takim truciem mieszkańców, jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem?
Czy kiedykolwiek, którykolwiek z ministrów poruszył temat skażenia ludności pestycydami, czy herbicydami w ogóle.?
Nie!

Oni zajmują się tylko handelkiem szczepionkami!

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STRONAMI JAKIEGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH MINISTERSTW I PRÓBOWAĆ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ,  DLACZEGO UNIA EUROPEJSKA ZAJMUJE SIĘ GLIFOSATEM, JAKO CZYNNIKIEM POTENCJALNIE RAKOTWÓRCZYM,  A W POLSCE NA TEN TEMAT PANUJE GROBOWE MILCZENIE ?
W tej sytuacji mamy jednoznaczne potwierdzenie wypowiedzi p. Premiera Morawieckiego,  że Polska jest własnością kogoś z Zachodu, czyli City of London Corporation.
Podobnie przecież prawie dwa lata wcześniej powiedział p. Minister od spraw tajnych służb, że Polska jest państwem pozornym.
Jeżeli urzędnicy i całe instytucje zajmują się tylko ogłupianiem społeczeństwa, to musimy patrzeć, komu to przynosi zysk- tak mówi stara rzymska zasada prawna.
Tak się manipuluje informacją: na dole zdjęcie oryginalne, na górze… ,,poprawione” w programie graficznym. Wszystko po to, by wywołać strach – przyp. red. Źródło foto: Internet

Komu przynoszą zysk masowe szczepienia ludności?

Ostatnio mamy epidemię informacji o rzekomym wzroście zachorowań na odrę. Wszelkiej maści polskojęzyczne mass media niemieckich właścicieli pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, rozpisują się i straszą odrą, której podobno u nas już nie było.

I mamy problem.
Wyraźnie widać, po wypowiedziach owych aktorów sceny politycznej, występujących jako przedstawiciele władz rządu warszawskiego, że wiedza merytoryczna tych osób jest odwrotnie proporcjonalna do zajmowanego stanowiska.
Zarówno bowiem p. Minister od Zdrowia , pan Łukasz Szumowski, jak i nowo mianowany  GIS p.Jarosław Pinkas, opowiadają dyrdymały na temat odry, poniżej poziomu średniej szkoły medycznej.
Można się zastanowić, co jest ich własnym przemyśleniem, a co dorabiają dziennikarze owych polskojęzycznych mediów, ale brak reakcji urzędów pozwala z prawdopodobieństwem pewności stwierdzić, że to są własne myśli przedstawicieli rządu. Jak powiedział p. Goebbels, każde kłamstwo tysiąc razy powtarzane będzie uchodziło za prawdę.

Podobno, jak podają media, w Polsce powinno się szczepić na odrę ok. 800 000 dzieci.

Proszę to pomnożyć przez ok. 100 złotych, czyli cenę szczepionki MMR. Daje to kwotę 80 000 000  złotych. Tyle chcą wyprowadzić z kasy przymusowego ubezpieczenia społeczeństwa.

Dlatego coraz częściej pojawiają się wypowiedzi, że podatki na ubezpieczenia muszą być podniesione. Oczywiście zysk ten wędruje do kasy koncernów, głównie do City.
To jak jeszcze można okraść społeczeństwo?
Oczywiście, organizując temu społeczeństwu wirtualne epidemie, i strasząc nimi, próbują okraść społeczeństwo, które pod wpływem strachu będzie oddawało swoje ciężko zarobione pieniądze
Proszę sprawdzić.
Jeżeli rozbiorcy, ustanowili w Polsce podatek w wysokości najwyżej 18 %, to utworzona przez City of London Corporation II Rzeczypospolita, natychmiast podniosła podatek do 37%. Zły pan Hitler obniżył ten podatek do 33% i to pomimo wojny z całym światem.
To dlaczego, tzw. dobrzy komuniści podnieśli podatek do razu po 1945 roku, do ponad 50%?
 Po 1989 roku, rzekomo po dobrych przemianach, w sumie podatek został podniesiony do 80%.  Przecież żadnej wojny z nikim nie prowadzimy!

To jak jeszcze można okraść społeczeństwo?

Oczywiście, organizując temu społeczeństwu wirtualne epidemie,  i strasząc  nimi,  próbują okraść społeczeństwo, które pod wpływem strachu będzie oddawało swoje ciężko zarobione pieniądze, koncernom CITY.

Wiadomo, że strach jest najdoskonalszym sposobem do okradania ludności.

Czyli, chcą złupić nasz Kraj o ok. 80 milionów złotych, na jednej tylko szczepionce  MMR.

Dlaczego wypadło na szczepionkę MMR ?
1. Ponieważ udowodniono, ponad wszelką wątpliwość jej związek z autyzmem.
Dowodem tego są badania somalijskie.
W Somalii nigdy autyzmu nie było. 
W Somalii nie było szczepień MMR.
Dopiero jak stali się uchodźcami i przeszli pod zarząd USA i ich system szczepień, pojawiło się rozpoznanie – AUTYZM.
2. Ponieważ udowodniono sądownie,  brak prac naukowych potwierdzających istnienie wirusa odry. Nieznany jest żaden przypadek wystąpienia p. Ł.Szumowskiego czy J. Pinkasa  z pracami udowadniającymi istnienie wirusa odry.
Nieznane są wystąpienia p. Szumowskiego, czy Pinkasa z pracami wskazującymi na bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek do Komitetu  Kennedyego, o nagrodę w wysokości 100 000 dolarów. Czyżby Ci panowie mieli za dużo pieniędzy ?
Znane jest wystąpienie posła WILKA, KTÓRY PRZEDSTAWIŁ DOKUMENT , pismo Ministerstwa Zdrowia, że nie dysponuje ONO pracami wskazującymi na skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek.
3. Ponieważ udowodniono ten związek, pomiędzy szczepionką MMR, a autyzmem,  po odtajnieniu 1270 stronicowego  raportu firmy GSK , producenta tej szczepionki. Zapadły już wyroki sądowe w tej sprawie i koncern musi płacić odszkodowania.

To jak ma sobie odbić straty?

Oczywiście, poprzez trolli w innych państwach i wzrost sprzedaży tej szczepionki.

Proszę zauważyć.
W słynnej debacie sejmowej, poseł Wilk, z trybuny sejmowej, odczytuje pismo Ministra od Zdrowia, że Ministerstwo nie posiada żadnych prac wskazujących na skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, a jednocześnie  ten sam osobnik, czyli p. Szumowski, bierze udział w kampanii dezinformacyjnej polskiego społeczeństwa, o konieczności szczepienia i bezpieczeństwie szczepionek przeciwko Odrze?
Tymczasem amerykański system kontroli powikłań po szczepieniach VAERS, zanotował  od 2003 roku  do 2016 r., aż 108 zgonów po szczepieniach  przeciwko odrze i ani jednego po przechorowaniu odry.
Na jakiej podstawie naukowej opierają swoje wypowiedzi piewcy wakcynologii?
Udowodniono związek, pomiędzy szczepionką MMR, a autyzmem, po odtajnieniu 1270 stronicowego raportu firmy GSK , producenta tej szczepionki. Zapadły już wyroki sądowe w tej sprawie i koncern musi płacić odszkodowania.

Między innymi, po szczepieniach, jak podało CNN News, opierając się na raporcie CDC, częstotliwość autyzmu w USA występuje u amerykańskich dzieci  w 1: 59 urodzeń. Jest to wzrost o 15 % w stosunku do roku 2016, oraz aż o 150% w stosunku do 2000 roku.

Ministerstwo Zdrowia w Polsce, monitorujące akcję straszenia społeczeństwa odrą, czyni to na podstawie 18 przypadków tej choroby?
Ciekawe skąd to nagłe zainteresowanie chorobą,  która nie wymaga specjalistycznego leczenia?

Takie wirtualne epidemie występują nie tylko w Polsce.

Najzabawniejsze w sytuacji straszenia rodziców, są doniesienia prasy np.w 2013 roku, m.in biuletyny medyczne np. Medycyna Praktyczna [ głównymi sponsorami są producenci szczepionek np. GSK czy Pasteur} ,która serwowała takimi tytułami: „Wzrost zachorowań na odrę w Anglii” , „Epidemia odry w Anglii”. A co się okazało? Okazało się, że na 3 000 000 mieszkańców Walii, zanotowano w marcu jeden przypadek odry. Pozostałe 8 przypadków było źle zdiagnozowanych. Tak przynajmniej poinformował przedstawiciel szpitala.
Potwierdził to oficjalnie rzecznik Ochrony Zdrowia Ministerstwa Walii.
Jeden zanotowany przypadek w Anglii, w Polsce urósł do miana epidemii!! Widzisz więc, jak bardzo kreatywni są żółci dziennikarze i urzędnicy państwowi, opłacani teoretycznie z podatków społeczeństwa.
Takie tytuły prasowe świadczą jednoznacznie, na jakim poziomie intelektualnym umieszcza się mieszkańców pomiędzy Odrą i Bugiem.
Najwięcej dezinformacji wypływa z Państwowego Zakładu Higieny, od czasu zmiany nazwy na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, na początku lat 90 -tych ubiegłego wieku. Dziwnym trafem, nazwa ta bezpośrednio przypomina podobną instytucję, założoną  przez Rockefellera.  Jak wiadomo, publiczne są domy, będące doskonałym biznesem.
 Do największych celebrytów należeli w „temacie” odra np. p. dr Paweł Grzesikowski, prywatnie prezes fundacji : „Instytut Profilaktyki Zakażeń”. Jest to taka „rodzinna fundacja”, bowiem w zarządzie pracuje także jego żona. Jak wiadomo, fundacja to jest masa majątkowa i o wszystkim decyduje właściciel tej masy. Fundacja ta, obraca kwotami rzędu kilkuset tysięcy złotych, zajmując się reklamą szczepionek. Źródło finansowania fundacji -nieznane. Fundacja nadużywa tytułu” Instytut”, ponieważ żadnych badań nie prowadzi, a przynajmniej brak takowych publikacji.

Co to tak naprawdę jest ta odra?

Jak każdy to mógł usłyszeć na własne uszy z wypowiedzi np. byłego Ministra od Zdrowia p. Arłukowicza, wiedza na ten temat jest wśród obecnych i byłych urzędników, bardzo mała.
W takiej kontrowersyjnej sytuacji, najlepiej odwołać się do podręczników,  wydawanych przed zmianami politycznymi, albo w pierwszym okresie, zanim politycy nie zabrali się za naprawianie nauki.

Co więc na temat odry możemy znaleźć w podręcznikach przeznaczonych dla lekarzy i studentów ?

Wg. Oksfordzkiego Podręcznika Chorób Klinicznych z 1992 roku, a więc wydanego przed monopolizacją prasy medycznej przez przemysł, znajdujemy informacje:
„Odra, jest to choroba wirusowa – paramykowirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową powodując katar, osłabienie,wysypką. Charakterystyczne są tzw. plamki Koplika na śluzówce policzków, które wyglądają jak duże grudki soli. Wysypka o charakterze plamistym pojawia się za uszami w okresie od 3 – 5 dnia. Następnie rozprzestrzenia się na całe ciało i staje się zlewna. LECZENIE ; TYLKO IZOLACJA!!!! W krajach uprzemysłowionych, na ogół choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem”. Ta cała choroba mieści się na 10 cm bieżących druku [05.stroniczki] w podręczniku, który liczy sobie 800 stron.
Podobne informacje znajdujemy w podręcznikach polskich.
Odra- leczenie: Izolacja, leczenie wtórnych zakażeń bakteryjnych.
Odra: leczenie objawowe, leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. Właściwe pielęgnowanie, wietrzenie pokoju, nie przegrzewanie dzieci – Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1998.
Odra: nie ma leczenia swoistego.W odrze niepowikłanej stosuje się leczenie objawowe. Źródła jaskrawego światła powinny być przyćmione z powodu światłowstrętu. Podaje się leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. Podręcznik: Choroby pasożytnicze i zakaźne. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1996.

Czyli, jak to z odrą wygląda od strony medycznej, możecie się Państwo sami przekonać, na podstawie cytatów z wymienionych podręczników. Cała reszta gazetowej wiedzy przedstawianej przez mass media, to tylko i wyłącznie chęć straszenia.

Powikłania : W krajach o wysokiej stopie życiowej choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem. Kraje o niskiej stopie życiowej, to kraje afrykańskie.

Po próbie wprowadzenia przymusu szczepień w 1972/1973 roku zachorowało aż 196 109 dzieci, a zmarło 109. Bojkot szczepień przez lekarzy spowodował, że w następnym roku zachorowało prawie 3 razy mniej dzieci!
Poniżej przytaczam parę uwag z innego ulubionego mojego podręcznika dr. Józefa Wartaka,wydanie PZWL 1962 roku na temat odry.
Wg. podręcznika dr Wartaka, najważniejsze w odrze jest: położenie dziecka w dobrze wietrzonym zaciemnionym pokoju. W związku z stanem zapalnym oczu, dobrze jest przemywać powieki 2% kwasem bornym lub innym środkiem antyseptycznym. Warto pamiętać o podawaniu tranu, z zastrzeżeniem wielokrotnie powtarzanym przeze mnie: sprzedawane w Polsce trany są preparatami trudnymi do oceny. Nie należy kupować żadnych tranów smakowych, zapachowych, białych etc.

Tran to jest tłuszcz, powinien więc być oleisty i w ciemnej butelce. Ale oczywiście, wg. mojej wiedzy, większość tych preparatów sprzedawanych w Polsce, jest otrzymywana z hodowli dorsza, karmionego genetycznie modyfikowaną żywnością, a więc tak naprawdę nie wiadomo co to jest. Szczególnie, że w Polsce brak palcówek zajmujących się testowaniem takich preparatów. Sanepidy jak wiadomo, zajmują się sprzedażą szczepionek i nie mają czasu na badania i analizy.

Pan dr Wartak proponuje podawanie w przypadku podwyższonej temperatury, leków obniżających ją, oraz w przypadku kaszlu, podawanie kodeiny. Różyczka i świnka nie wymagają specjalnego postępowania medycznego.
Podobnie podręcznik  prof. Zb. Anusza podaje, że dzieci do 6 miesiąca mają przeciwciała od matki ,więc raczej nie chorują. Odrę charakteryzuje 2 letni rytm zachorowań, czyli co dwa lata mamy wzrost liczby chorych, a w następnym okresie spadek. Stąd tak ważne jest podawanie liczby chorych, a nie szacunków.
Prof. Anusz podaje, że np:
 • w 1984 roku zachorowało  54403 osób, a zmarło 16.
 • W następnym roku zachorowało już tylko 35680 osób , a zmarło pięć, na prawie 37 milionów ludzi.
W kolejnym roku 1986, zachorowało tylko 6806 i zmarła jedna osoba, a w 1987 zachorowało już tylko 1286 i nie zanotowano żadnego zgonu.
Ten spadek w okresie 3 lat,  z ponad 50 tysięcy do jednego tysiąca, dokonał się bez żadnego wpływu medycyny!!!  Wymaga podkreślenia fakt, że 95% zachorowań dotyczy osób do 15 roku życia.
Poniżej przytaczam oficjalne dane zachorowalności na odrę w Polsce.

Pierwsze próby wprowadzenia szczepień przeciwko odrze rozpoczęto w 1972 roku, ale zostały zbojkotowane przez lekarzy.

Lekarze po prostu jeszcze samodzielnie myśleli i widzieli więcej złego w szczepionkach, aniżeli w chorobie.

Po próbie wprowadzenia przymusu szczepień w 1972/1973 roku zachorowało aż 196 109 dzieci, a zmarło 109. Bojkot szczepień przez lekarzy spowodował, że w następnym roku zachorowało prawie 3 razy mniej dzieci!

W 1974 roku zachorowało na odrę 70 857 dzieci, a zamarło 27.
Takie są skutki głupoty w wykonaniu wakcynologów tresowanych przez trolli z City. I mimo takich przekonywujących dowodów, nadal stosuje się przymus szczepień przeciwko odrze. Podobnie jak to robiono prawie 100 lat wcześniej w Anglii, tj. wprowadzenie przymusu szczepień przeciwko ospie. Skutki tego przymusu były tragiczne. Zmarło w XIX wieku na ospę kilkaset tysięcy ludzi.
Akcja przygotowawcza do wprowadzenia przymusu szczepień trwała w Polsce  3 lata. W 1975 wprowadzono przymus szczepień wszystkich dzieci przeciwko odrze. Od następnego roku, do dnia dzisiejszego, wyszczepialność notuje się na poziomie 98%, a więc znacznie powyżej tzw. limitu odporności stada, podanego przez wakcynologów. Innymi słowy, wg twierdzeń wakcynologów społeczeństwo powinno być odporne, a jest dokładnie odwrotnie.

Po wprowadzeniu przymusu szczepień nastąpił wzrost zachorowań o 200 %.

 • W 1975 roku zachorowało bowiem aż 146 930 dzieci , zmarło 61 dzieci,
 • w 1977roku zachorowało na odrę 44 040 dzieci i zmarło 22 ,  w 1978 zachorowało 84 073,  zmarło 37,
 • w 1982 zachorowało 7 620 ,zmarło 2 dzieci ,
 • w 1984 zachorowało 54 403, zmarło 16 [nowy rodzaj szczepionki?],
 • w 1989 zachorowało 7 225, ani jedno dziecko nie zmarło ,
 • w 1990 zachorowało 56 471, zmarło 12 [nowy rodzaj szczepionki?],
 • 1992 roku zachorowało 3 695 dzieci, zgonów nie zanotowano,
 • w 2006 r. zachorowało 120,
 • w 2007 r. zachorowało 140,
 • w 2008 r. zachorowało 100,
 • w 2009 r. zachorowało 115.

Proszę zauważyć,  że np: w 2009 roku zachorowało 115 dzieci i Minister od Zdrowia, żadnej histerii z tego powodu nie ogłaszał.

Obecnie choruje prawie 10 razy mniej, tylko 18 osób i okazuje się, że to już epidemia na całą Polskę. Nie wspominając o tym,że chorują cudzoziemcy, wpuszczeni do Polski z rejonów skażonych odrą, bez kwarantanny.
Innymi słowy, celowo.

Ani w latach 80 – tych, ani w 90 -tych, Nikt z PZH nie wygłaszał płomiennych mów o zagrożeniu odrą. Cały państwowy zakład PZH, ani na chwilę nie zająknął się o epidemii.

Takie kraje jak Austria, czy Francja, mające wyszczepialność na poziomie odpowiednio 40% i 35%, wcale nie mają problemów z epidemiami.
Innymi słowy, zachorowanie ponad 80 000 dzieci, to jest sytuacja normalna dla pracowników PZH, a zachorowanie kilkudziesięciu osób, to już epidemia.
Proszę także zauważyć, że zasłanianie się  wakcynologów odpornością stada, nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach.

Takie kraje jak Austria, czy Francja, mające wyszczepialność na poziomie odpowiednio 40% i 35%, wcale nie mają problemów z epidemiami.

Akcja przymusu szczepień przeciwko odrze,  rozpętała się we wszystkich krajach tzw. bloku socjalistycznego. Ale są rządy, które dbają o swoich wyborców.
Przykładem takim jet Kazachstan.
26 lutego 2015 Farangis Najibullah i Saniya Toyken z  Ministerstwa Zdrowia Kazachstanu, starali się uspokoić rodziców w temacie  szczepionek używanych, zauważając, że zostały one potwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia. Kazachstan wstrzymał ogólnokrajową kampanię szczepień przeciwko odrze dla nastolatków, kiedy ponad 100 uczniów zachorowało po otrzymaniu szczepienia.
https://www.facebook.com/JJaskow/posts/demonizacja-odrydlaczego-dzieci-mają-umierać-po-szczepieniach108-dzieci-zmarło-p/652390458426917/
W związku z faktem, podanym przez prasę amerykańską, że Polska jest 52 stanem, ale z prawami podobnymi do rdzennej ludności, podam dane amerykańskie odnośnie odry.
Wymaga jednak przypomnienie, że 99% mass mediów w Kraju nad Wisłą, jest pod kontrolą  wydawców niemieckich. Podał to przecież Nasz Dziennik. Jak natomiast podał  to w 2009 roku gen. Harmon z MAD, podczas podpisywania aktu rejestracji państwa niemieckiego w „Izbie Handlowej” zastrzeżono, że do 2099 roku cała prasa oraz oświata w Niemczech będzie pod kontrolą USA.

Wiadomo jednocześnie, że praktycznie  wszystkie koncerny szczepionkarskie są amerykańskie.

Co natomiast podają amerykańskie  media o tym 52 stanie? „Polska  jako kraj praktycznie nie istnieje, wszystkie banki są obce i większość dużych przedsiębiorstw, a to dopiero wierzchołek góry lodowej”.
 „Wśród polityków w krajach sąsiednich, panuje przekonanie, że nie ma sensu rozmawianie z polskimi politykami. Lepiej od razu dzwonić do Waszyngtonu” . Podobno bardzo dobrze opisuje działania V kolumny  w Polsce, Mateusz Piskorski z Europejskiego Centrum Geopolitycznego.
Zakres podporządkowania polskich instytucji państwowych, służb specjalnych i różnych środowisk politycznych Stanom Zjednoczonym  sprawia, że moje wcześniejsze ostrzeżenia o amerykańskiej okupacji okazują się prawdziwe. Szczególnie dotyczy to sfery mediów i decyzji politycznych. Sytuacja ta, pozwala na korzystanie z urzędów  ministerialnych przez ludzi, którzy  w myśl prawa karnego, zarówno II Rzeczypospolitej jak i PRL -u siedzieliby na ławie oskarżonych za zdradę od lat”.
J.W.Dean stwierdza wprost:
„masz na myśli te biedne kraje bałtyckie….. Nie wiem dlaczego chcą służyć za mięso armatnie w jakimś sporze lub walce pomiędzy Rosją, a USA.
Głównym celem V Kolumny jest w Polsce promocja amerykańskich i zachodnich wartości  oraz propagowanie nienawiści do Rosji zachęcające m.in. do dostarczania broni na Ukrainę.
Jaki będzie los krajów bałtyckich: los państw bałtyckich  i Polski jest już przesadzony. Zostaną zmiecione. Nic z nich nie będzie.”

Dr Jerzy Jaśkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *