Ile leków roślinnych jest na polskim rynku?

Ile jest leków roślinnych na polskim rynku?

Nasi dziadkowie chętnie leczyli się ziołami, a dziś chemia wypiera naturę także z aptek. Ile na polskim rynku aptecznym jest dziś leków roślinnych? Jeszcze niedawno było ich 3,5 tysiąca. A teraz?

Paweł Skutecki, poseł, złożył interpelację w tej sprawie.

– Jeszcze kilka lat temu w sprzedaży było 3,5 tys. leków roślinnych, teraz zarejestrowanych jest ich 30 razy mniej – czytamy w interpelacji skierowanej przez posła Skuteckiego do ministra zdrowia. – Skutkiem tego, dostępność do naturalnych, ale bezpiecznych i skutecznych oraz chętnie stosowanych przez pacjentów metod terapeutycznych, uległa znacznemu obniżeniu.

Poseł, między innymi, zapytał o to ile wśród obecnie zarejestrowanych leków to:

  • produkty lecznicze roślinne, zarejestrowane w oparciu o tradycję stosowania, spełniające wymagania dyrektywy 2004/24/EC z 31 marca 2004 r. (art. 20a ustawy – Prawo farmaceutyczne),
  • produkty lecznicze roślinne zarejestrowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów,
  • produkty lecznicze roślinne zarejestrowane w oparciu o ugruntowane zastosowanie medyczne (well established use) (art. 16 ustawy – Prawo farmaceutyczne),
  • produkty lecznicze tradycyjne, złożone zawierające substancję roślinną lub przetwór roślinny ich połączenia oraz połączenia z substancjami syntetycznymi lub wyizolowanymi substancjami pochodzenia naturalnego,
  • produkty lecznicze roślinne dopuszczone do obrotu na podstawie tak zwanej pełnej procedury (art. 10 ustawy – Prawo farmaceutyczne)?

Odpowiedzi przygotował Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

  • Liczba tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych spełniających łącznie kryteria określone w art. 20a ust.1 ustawy Pf wynosi 192 (produkty lecznicze roślinne, zarejestrowane w oparciu o tradycję stosowania, spełniające wymagania dyrektywy 2004/24/EC z 31 marca 2004 r.).
  • Liczba produktów roślinnych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 17 ust.3 nie obowiązującego już brzmienia ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z wymaganiami, uchylonego z dniem 2 listopada 2008 roku, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określania grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów (Dz. U. Nr 160, poz. 1358) wynosi 146.
  • Liczba produktów roślinnych zawierających substancję czynną o ugruntowanym zastosowaniu medycznym (well established use), zgodnie z art.16 ust. 1 i 2 ustawy, wynosi 90.
  • Liczba produktów roślinnych dopuszczonych do obrotu, zgodnie z art. z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy (produkty lecznicze tradycyjne, złożone zawierające substancję roślinną lub przetwór roślinny ich połączenia oraz połączenia z substancjami syntetycznymi lub wyizolowanymi substancjami pochodzenia naturalnego) wynosi 81.
  • Liczba produktów roślinnych dopuszczonych do obrotu na podstawie wyników i sprawozdań z badań własnych (procedura pełna), zgodnie z art. 10 ustawy, wynosi 5.

Wykaz produktów roślinnych, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w latach 2009-2017 można pobrać TUTAJ – zestawienie w .pdf przygotowane jako część odpowiedzi na interpelację.

Nawet więc gdybyśmy chcieli się leczyć metodami naturalnymi to… praktycznie nie ma takiej możliwości. Leki roślinne są tanie, więc duże koncerny na nich nie zarobią. I zapewne w tym tkwi klucz do zalewania nas chemią.

źródła: 1, 2,

Naturalne metody, nawet te sprawdzone, wypiera chemia…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *